Inn-på-tunet-bilde

Vi kan nå tilby en Inn på tunet-tjeneste etter at vi nå har tatt nødvendig kurs og lagt forholdene til rette slik at vi er godkjent av Matmerk som en Inn på tunet-tilbyder. Vi er også en del av samvirket Inn på tunet Akershus. Vi ønsker brukere fra både kommunen og nabokommuner velkommen til et tilpasset opplegg, enten det er som avlastning for pårørende, mer motiverende og annerledes læringsarena for barn med problemer på skolen eller det er eldre/demente som bor hjemme som ønsker aktivitet og større livsglede. Inn på tunet er tilrettelagt og kvalitetssikrede velferdstjeneste på gårdsbruk. Tjenesten skal gi mestring, utvikling og trivsel for de som bruker tilbudet. Aktivitetene i tilbudet er knyttet opp mot gården, livet og arbeidet der. Vi kan ta i mot enkeltpersoner eller små grupper. Vi kan tilby: En arene med tilpassede aktiviteter for læring gjennom praktiske oppgaver for barn og ungdom som har en utfordrende hverdag på skolen. De kan trenge andre måter å lære på eller andre omgivelser. En arena hvor demente og eldre kan få stimuli og økt livskvalitet. Vi kan også fungere som en avlastning for pårørende i noen timer i uken i uken.

Det er bare å kontakte oss for mer informasjon.  Aktiviteter: Besøk og stell av dyr, sang og dans, lek, aktiviteter i skogen, turer, baking, enkel snekring, gårdsbutikk, hagearbeid, vedkløyving, høy-hesjing og annet forefallende arbeid på gården. Ellers ønsker vi å starte dagen med en hyggelig samling rundt frokostbordet, og avslutte med å lage varm lunsj eller middag (gjerne ute i skogen). Det er viktig for oss å være mye ute. Vi ønsker at brukerne skal føle trygghet, føle seg sett som menneske, og at det er det friske i menneske og mulighetene vi er opptatt av. Det skal være lov å være seg selv helt, med stor takhøyde og vi skal finne på mye morsomt. Det gir livsglede å ”dumme seg litt ut”. Vi har i dag en islandshest (Somi), gotlandsruss (ponni som heter Tussa), 5 kaniner (med gamlefar Egon som far til fire), to høner og en pjuskete og morsom hane som går fritt rundt på gården og er veldig sosiale. Ellers så har vi Felix som vår glade hund, og potehvit som er vår late katt. Vi skal også anskaffe oss en gris eller to, også blir det nok noen sauer etter hvert. Dyrene er selve sjelen på gården, og gjør at man får den ekte gode gårdsfølelsen. De gjør en avslappet, og når man er sammen med de, så er alt annet glemt. Hvis man ikke har lyst til å ri så er det fint å bare sitte sammen med hestene, stelle de eller gå tur med de. Vi setter opp et opplegg sammen med hver enkelt bruker. Målet for oppholdet er viktig for oss, og vi vil ha et godt og tett samarbeid med pårørende eller kjøper av tjenesten. Vi vil hver dag foreta en evaluering, også kvartalsvis hvor vi ser på andre løsninger og måter å jobbe på. Målet er at brukeren skal få godt utbytte av dagene her på Bakken. Vi er opptatt av tryggheten for brukeren, slik at vi jobber hele tiden aktivt med HMS. Vi har også en KSL-revisjon årlig gjennom Matmerk, slik at vi har nødvendige beredskapsplaner, forsikringer, foretar nødvendig opplæring av brukere, sikkerhet mht. bruk av maskiner, dyrehold, brann, ulykker osv. Vi har også førstehjelpskurs, taushetsplikt og krav til hygiene fra mattilsynet.