På småbruket har vi en hyggelig gårdsbutikken som ligger i stabburet.

Gårdsbutikken er midlertidig stengt i forbindelse med bygging av kafe. Vi kommer til å ha den åpen to dager i uken når den nye kafeen åpner.